Formare continuă

A. Modul postuniversitar

Înscrierea la Modulul pedagogic postuniversitar organizat de Deaprtamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii de Nord din Baia Mare se face în perioada 15 – 30 septembrie a fiecărui an.

Se pot înscrie la acest modul absolvenţii următoarelor specializări: limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, arte plastice, filosofie, teologie, matematică, informatică, biologie, chimie, fizică, economie, ingineri.

Conţinutul dosarului de înscriere este: copie după actul de indentitate, copie după actele de studii (diploma de licenţă si foaia matricolă), cerere de înscriere.

Durata Nivelului I este de două semestre iar a Nivelului II de un semestru.

Taxa de modul este de 1.000 lei pe fiecare Nivel în parte şi se achită în două tranşe.
Înscrierile se fac la Secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Program nivel I

Program nivel II

Planuri de învăţământ

Monospecializare

Dublă specializare

Programele analitice

Didactica artei plastice

Didactica biologiei

Didactica chimiei

Didactica disciplinelor economice

Didactica disciplinelor tehnice

Didactica filosofiei

Didactica informaticii

Didactica limbii şi literaturii engleze

Didactica limbii şi literaturii române

Didactica matematicii

Didactica religiei ortodoxe

Didactica specialităţiilor la IPA

Didactica fizicii

Managementul clasei de elevi

Pedagogie Maria Pirău

Pedagogie Monica Maier

Psihologia educaţiei Monica Maier

Psihologie educaţiei Claudia Marian

Planuri de învăţământ

Absolvenţilor de studii universitare

Programele analitice

Consiliere şi orientare

Didactica specialităţii

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

Sociologia educaţiei

  • Taxe
  • Conţinutul dosarului de înscriere

 

B. Grade didactice

1. Definitivat

2. Gradul didactic II

3. Gradul didactic I

Ordin privind aprobarea programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Ultima actualizare (Luni, 31 Mai 2010 13:35)