Examenele de gradul II, sesiunea august 2017

Examenele de gradul II, sesiunea august 2017, se vor desfăşura în zilele de 28, 29 august 2017, conform graficului de mai jos:

PROFESORI

28.08.2017, ora 10,00 – Pedagogie şi elemente de psihologie, oral;

29.08.2017, ora   9,00 – Metodica predării specialităţii, scris;

ÎNVĂŢĂTORI

28.08.2017, ora 10,00 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, oral;

29.08.2017, ora 9,00 – Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii, scris;

EDUCATOARE

28.08.2017, ora 10,00 – Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, oral;

29.08.2017, ora 9,00-  Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.

 

Taxa de procesare este de 150 RON şi se va plăti

  • în cursul lunii august în următorul cont, cu mențiunea GR II:

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA – CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

STR.V.BABEȘ NR.62A, BAIA MARE

COD IBAN RO59TREZ436501701X013393

cod fiscal 3825886

  • sau la Casieria Universității (str.V.Babeș 62A) în data de 28.08.2017 între orele 8 – 9,30.

 

Dovada plăţii se va depune la Secretariatul DSPP în ziua de 28.08.2017 între orele 7,30 – 10,00.

Centrul nostru organizează consultaţii gratuite după următorul program:

 

22.06.2017 orele 10-14 Psihopedagogie profesori, învățători, educatoare

22.06.2017 orele 15-17 Metodica activităților intructiv-educative, educatoare

22.06.2017 orele 17-19 Metodica limbii române și a literaturii române, educatoare

22.06.2017 orele 15-17 Metodica limbii și literaturii române, învățători

 

23.06.2017 orele 9 -12 Metodica specialității profesori, învățători.

 

Pentru informaţii suplimentare, (locație, săli) vă rugăm să sunaţi la tel. 0262-218132 (Secretariatul DSPP).

Last Updated (Thursday, 08 June 2017 10:01)

 
Banner