Siglă UBM
Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Orar

ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018, SEMESTRUL IIActualizat la data de: 09.03.2018
Observații la acest orar se pot face luni și vineri între orele 10.30 - 11.30, prin responsabilii de orar la nivel de facultate.Începând cu data de 23 Februarie, orice modificare realizată de comun acord cu studenții, se va realiza pe baza unei cereri argumentate și semnate de către aceștia și cadrul didactic implicat. Ea va fi aprobată de către conducerea Facultății și înmânată spre operare de către cadrul didactic, îndrumătorul de an sau reprezentantul conducerii ori a departamentului implicat.© 2011-2018 Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Design - 2V