Siglă UBM
Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Orar

ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017, SEMESTRUL IIActualizat la data de: 24.03.2017
Observații la acest orar se pot face luni și vineri între orele 10.30 - 11.30, prin responsabilii de orar la nivel de facultate.Începând cu data de 3 Februarie, orice modificare realizată de comun acord cu studenții, se va realiza pe baza unei cereri argumentate și semnate de către aceștia și cadrul didactic implicat. Ea va fi aprobată de către conducerea Facultății și înmânată spre operare de către cadrul didactic, îndrumătorul de an sau reprezentantul conducerii ori a departamentului implicat.© 2011-2017 Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Design - 2V